Zdravý pohled na svět
Jazyk / Language  
 

Kalendář akcí

SEZNAM ODBORNÝCH AKCÍ NA ROK 2017, garantováno výborem ČOS


27. – 28. leden         XVI. Live a Video Surgery 2016 v ÚVN Praha
                                     místo: Kongresový sál ÚVN Praha
                                     koordinátor: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO MUDr. Leoš Rejmont 
                                     kontakt: jiri.pasta@uvn.cz

23. březen                 Glaukomový diskuzní den (pořádán ČGS v rámci IX. Bilaterálního symposia)
                                     místo: Zlín
                                     koordinátor: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
                                     kontakt: marta.karhanova@fnol.cz

23. – 25. březen        IX. Bilaterální česko-slovenské oftalmologické symposium
                                     místo: Zlín
                                     koordinátor: prim. MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.
                                     kontakt: urminsky@seznam.cz


1. duben                  18. Vejdovského olomoucký vědecký den
                                     místo: Výstaviště FLORA Olomouc
                                     koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
                                     kontakt: jiri.rehak@fnol.cz
                                  
18. - 20. květen       15. Kongres ČSRKCH
                                     místo: Ostrava
                                     koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Jan Hamouz,                                                                                 MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
                                     kontakt: studenypavel@seznam.cz, hamouz@gmail.com,                                                                                        stodulka@lasik.cz

27. květen               22. Den ambulantní oftalmologie
                                     místo: Kongresové centrum Průhonice
                                     koordinátor: MUDr. Ludmila Říhová
                                     kontakt: ludmilarihova@seznam.cz

2. – 3. červen          XIII. Symposium dětské oftalmologie
                                     místo: Luhačovice
                                     koordinátor: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D., prof. MUDr. Rudolf Autrata,                                                                  CSc., MBA, MUDr. Daniel Horecký, MUDr. Anna Zobanová
                                     kontakt: dostalek@binocular.cz, rautrata@fnbrno.cz

23. - 25. červen       17.setkání mladých oftalmologů
                                     místo: hotel Lions – školící středisko Nesuchyně
                                     koordinátor: MUDr. Pavla Dohnalová
                                     kontakt: csmo@centrum.cz
           
14. - 16. zá
ří             XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti
                                     místo: Brno
                                     koordinátor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
                                     kontakt: evlkova@fnbrno.cz

14. říjen                  XVIII.   Symposium Diabetes mellitus – oční komplikace
                                     místo: Právnická fakulta UP Olomouc
                                     koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
                                     kontakt: jiri.rehak@fnol.cz

11. listopad             8. Zirm
ův olomoucký diskuzní den
                                     místo: Právnická fakulta UP Olomouc
                                     koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., prim. MUDr. Klára Marešová,                                                                    Ph.D., MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
                                     kontakt:  jiri.rehak@fnol.cz, klara.maresova@fnol.cz,                                                                                            marta.karhanova@fnol.cz 

24. - 25. listopad    17. Kongres České vitreoretinální společnosti
                                     místo: Mikulov (předběžně – bude upřesněno)
                                     koordinátor: prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D.                                                      
                                     kontakt:  jan.ernest@uvn.cz                                                                                 


SEZNAM ODBORNÝCH AKCÍ NA ROK 2017 bez garance výboru ČOS


31. březen             Zlínský oční festival kazuistiky 2017
                                     místo: Kongresové centrum Zlín
                                     koordinátor: prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
                                     kontakt: stodulka@lasik.cz

21. duben              Makulární klub, 19. setkání
                                     místo: Pardubická krajská nemocnice, a.s.
                                     koordinátor: doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
                                     kontakt: info@petrsoucek.eu

21. – 22. duben    Futurum Ophthalmologicum
                                     místo: Bělohrad, Spa resort Tree of Life
                                     koordinátor: prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
                                     kontakt: nada.jiraskova@fnhk.cz

2. září                    XV. Setkání zájemců o zobrazovací techniky, Glaukomový klub
                                     místo: Český Krumlov
                                     koordinátor: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
                                     kontakt: petr.vyborny@uvn.cz

6. říjen                  Pražský oční festival kazuistiky - POF 2017
                                     místo: Praha, Palác Žofín
                                     koordinátor: prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
                                     kontakt: stodulka@lasik.cz

16. říjen                 XXVI. Ústecký oftalmologický den
                                     místo: Ústí nad Labem
                                     koordinátor: MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
                                     kontakt: ivana.liehneova@kzcr.eu

6. – 8. listopad       XXII. Výroční sjezd České kontaktologické společnosti
                                     místo: Sportcentrum Nymburk
                                     koordinátor: prim. MUDr. Pavel Rezek, CSc.
                                     kontakt: Pavel.Rezek@nemocnicekolin.cz

3. listopad             Kazuistiky Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
                                     místo: Clarion Congress Hotel
                                     koordinátor: MUDr. Petr Sklenka, doc. MUDr. Jarmila Heissigerová,                                                                          Ph.D., MBA, 
MUDr. Pavel Diblík, MBA
                                                 kontakt: petr.sklenka@vfn.cz, sekrpred@vfn.cz

10. listopad           VI. Západočeský oftalmologický seminář
                                     místo: Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 
                                                                                          88, Karlovy Vary                                     
                                     koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D.,
                                     MHA, MUDr. Jiří Cendelín, CSc.
                                     kontakt: studenypavel@seznam.cz

1. prosinec             40. Strakonický seminář
                                     místo: Strakonice
                                     koordinátor: prim. MUDr. Pavel Kristen
                                     kontakt: kristen@nemocnice-st.cz

8. prosinec            9. Rohovkový den
                                     místo: Praha
                                     koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Jan Hamouz,                                                                                 MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
                                     kontakt: studenypavel@seznam.cz, hamouz@gmail.com,                                                                                        stodulka@lasik.cz


Změna termínů je vyhrazena. Před konáním akce si prosím zkontrolujte správnost termínů na www.oftalmologie.com, v případě garantovaných akcí také na www.lkcr.cz v seznamu akreditovaných akcí.

 

Zeptejte se lékaře