Політика «СІМ» («SIM»)

Компанія «УНІМЕД ФАРМА®, с.р.о.» розвиває, виробляє та постачає ліки для очей – очні інстиляції у вигляді розчинів та засоби гігієни та санітарії – іригаційні розчини та розчини для внутрішньої діагностики. У нас заведена та утримується система інтегрованого менеджменту «СІМ» («SIM»), складовою частиною якої є система менеджменту якості.

Наша система заснована на дотриманні вимог стандартів ISO 9001 тa ISO 13485.

 • Система інтегрованого менеджменту є невід’ємною складовою частиною підприємництва та менеджерської філософії компанії, вона є виявом нашого зобов’язання про постійне покращення діяльності у всіх областях, зокрема, у захисті оточуючого середовища, в тому числі профілактиці забруднення, у забезпеченні безпеки діяльності, профілактиці травм та поранень, пошкодженні здоров’я та спрямована для досягнення вимог стосовно якості, що постійно підвищуються.
 • Розвиток підприємництва орієнтується на довгострокове задоволення вимог замовників, власників, співпрацівників та інших зацікавлених сторін.
 • Просування безпеки та охорони здоров’я на роботі у якості невід’ємної складової частини інтегрованого менеджменту та будь-якої активної діяльності, спрямованої на розквіт компанії та його співпрацівників.
 • В області безпеки та охорони здоров’я на роботі дотримання всіх зобов’язань, що витікають із законодавства, також обов’язків, що витікають з інших документів, якими керується компанія.
 • Складовою частини культури підприємництва є відповідальність та позиція співпрацівників стосовно якості, захисту оточуючого середовища, охорони здоров’я та безпеки на роботі.
 • Систематичною освітою та підвищенням дієздатності співпрацівників ми підвищуємо усвідомлення про значення якості продукту, важливість дотримання принципів охорони здоров’я та безпеки на роботі, вплив на оточуюче середовище.
 • Менеджмент компанії «УНІМЕД ФАРМА®, с.р.о.» постійним розвитком «СІМ» створює основну передумову для збільшення підприємницьких намірів та систематичного покращення роботи.
 • Постачальники це наші партнери, вони зацікавлені у виконанні нашої політики «СІМ».
  Свій успіх ми вбачаємо у тому, що будемо утримувати відповідність підприємництва із законодавством та іншими зобов’язаннями, які ми повинні виконувати.
 • Ефективним спілкуванням із зацікавленими сторонами ми оптимізуємо «СІМ».

Затверджено: RNDr. Elena Slučiaková, генеральний директор компанії.

Дата: 08.11.2022

ocianews.com 50 tl deneme bonusu veren bahis siteleri bahis siteleri