Zelený zákal (Glaukom)

Pod glaukom patří onemocnění očí, které - zpravidla zvýšeným nitroočním tlakem - poškozuje zrakový nerv a při nedostatečné terapii může vést k výpadku zorného pole a k oslepnutí. Zmíněným neduhem trpí přibližně 1 % obyvatelstva, přičemž riziko se značně zvyšuje se stoupajícím věkem. Zejména nebezpečné je, že onemocnění se zpočátku vyvíjí pomalu a nepozorovaně. Od 40. roku života se doporučují pravidelná vyšetření kvůli včasnému odhalení glaukomu.

Nejčastější  je primární glaukom s otevřeným úhlem, jenž dlouho nezpůsobuje žádné potíže. Zjistí-li se včas, dá se velmi dobře léčit očními kapkami. Dalšími formami jsou akutní glaukom, jenž představuje naléhavý případ, který může velmi rychle vést i k oslepnutí, a také vrozený glaukom a sekundární glaukom coby důsledek jiného onemocnění očí. Pokud oční kapky nestačí, následuje léčba laserem či operace.

Definice/Příčiny

Glaukom (= zelený zákal) je souhrnným pojmenováním pro různá onemocnění oka, která mají zpravidla společné tři faktory:

 • zvýšený nitrooční tlak
 • výpadek zorného pole
 • exkavace papily a ztráta hmoty (atrofie) zrakového nervu

Ve většině případů je závažnou příčinou vzniku glaukomu zvýšení nitroočního tlaku. Poruchami odtoku komorového moku do takzvaného komorového úhlu oka dochází k nerovnováze mezi ustavičnou produkcí v ciliárním tělese a odtékání. Tekutina se hromadí v oku, tlak se zvyšuje. Zvýšený nitrooční tlak poškozuje hlavně citlivé zrakové nervy. Poškozené nervové tkanivo už nedokáže mozku dodávat všechny informace a dochází k výpadkům zorného pole, což je u glaukomu typické.

Jelikož jsou také pacienti s glaukomem, kteří mají normální nitrooční tlak, hovoří se také o dalších faktorech - příčinách jeho vzniku. Určitou roli například mohou sehrávat poruchy prokrvení zrakových nervů a sítnice. V úvahu by potom přicházela cévní onemocnění a příliš vysoký anebo příliš nízký krevní tlak.


Zpravidla rozeznáváme čtyři formy glaukomu:

 • primární glaukom s otevřeným úhlem
 • primární glaukom s uzavřeným úhlem (= akutní glaukom/ glaukomový záchvat)
 • sekundární glaukom, zvýšení nitroočního tlaku coby důsledku jiného onemocnění oka či celkového onemocnění
 
Častost a rizikové faktory

Glaukom je v průmyslových zemích jednou z nejčastějších příčin oslepnutí. Podle odhadu jím trpí na 1 % obyvatelstva nebo je alespoň jeho možným vznikem výrazně ohroženo. Nejčastější formou glaukomu je primární glaukom s otevřeným úhlem. Postiženi bývají především starší lidé. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje ve skupině 70-80letých - minimálně osmkrát častěji než ve skupině 30-40letých. U glaukomu s otevřeným úhlem roli sehrávají následující rizikové faktory:

 • vek nad 65 let
 • častý výskyt v rodině
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • kardiovaskulární choroby
 • těžké oční záněty
 • silná krátkozrakost
 • léčba kortizonem

Muži a ženy bývají v mladším věku glaukomem postiženi stejně často. Akutní glaukom se může objevovat v každém věku, avšak s vyšším věkem se vyskytuje častěji. Ženy jsou jím ve stáří postiženy o něco častěji než muži. Důležité rizikové faktory:

 • příliš krátká oční bulva, která se často objevuje také v souvislosti s hypermetropií (dalekozrakostí)
 • častý výskyt v rodině

Primární kongenitální glaukom se vyskytuje ojediněle a za normálních okolností se objevuje v prvních letech života. Existuje značná dispozice, přesný způsob dědičnosti však dosud není přesně znám.

Symptomy

Primární glaukom s otevřeným úhlem se dlouho projevuje asymptomaticky, tedy bez toho, že by ho pacient zpozoroval. V typických případech se dokonce nevyskytují žádné bolesti. Při vysokém nitroočním tlaku se však kvůli takzvanému epitelovému edému mohou objevovat barevné kruhy nebo prstence okolo světelných zdrojů. Pod otokem (edémem) epitelu rozumíme nahromadění tekutiny v nejvyšší vrstvě rohovky. Ve vyšším stadiu dochází k defektům zorného pole  a v nejhorším případě až k úplnému oslepnutí.

Akutní glaukom se vyznačuje tvrdým, červeným okem se zorničkou nereagující na světlo a je spojen s bolestmi a poruchami vidění. Často lze pozorovat i všeobecné symptomy jako bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Primární kongenitální glaukom je u postižených dětí nápadný slzícíma očima citlivýma na světlo a křečovitým stažením víček. Mají-li kojenci příliš velké oči, je nezbytné se okamžitě poradit s odborným lékařem. Sekundární glaukom může být podle existujícího onemocnění bez symptomů nebo může být spojen se všemi výše popsanými příznaky.

Diagnóza

Primární glaukom s otevřeným úhlem

V zájmu spolehlivé diagnózy primárního glaukomu s otevřeným úhlem je v každém případě důležité posouzení nitroočního tlaku, zorného pole a papily zrakového nervu. Někdy jsou k diagnostikování glaukomu potřebné letité kontroly jeho vývoje s dokumentací všech nálezů.

Akutní glaukom

Rozhodujícím příznakem existence akutního glaukomu jsou výše uvedené symptomy. Oční lékař potom může diagnózu snadno potvrdit změřením nitroočního tlaku a vyšetřením předních segmentů oka včetně jeho komorového úhlu.

Primární kongenitální glaukom

Spolehlivá diagnóza primárního kongenitálního glaukomu může byť často stanovena jen vyšetřením postiženého dítěte v narkóze.


Sekundární glaukom

U sekundárních glaukomů stojí diagnosticky v popředí zvýšený nitrooční tlak. Diagnóza potom vyplývá z existujících onemocnění.


Horní  hranice nitroočního tlaku je cca 21-23 mm Hg (Hg = rtuť). S vyšším věkem může tlak tendenčně stoupat. Je nutné zmínit, že navzdory nitroočnímu tlaku, jenž je v mezích normy, se glaukom může objevit. V těchto případech je nitrooční tlak sice statisticky v mezích normy, individuálně je však pro postižené oko příliš vysoký a způsobuje poškození. Na druhé straně nemusí zvýšený tlak nezbytně znamenat glaukom. V tomto případe je individuální hranice tolerance příslušného oka vyšší než normálně.

Terapie

Na prvním místě při léčbě zaměřené na snížení nitroočního tlaku je u primárního glaukomu s otevřeným úhlem medikamentózní terapie. Co se týká nasazovaných léků, jde zpravidla o oční kapky. K dispozici jsou různé skupiny účinných látek, které lze také kombinovat. Při nedostatečné medikamentózní terapii je v některých případech možné zkusit laserovou léčbu. Efekt snížení tlaku je však malý a navíc není trvalý. Pak je alternativou operace. Zpravidla probíhá v lokální narkóze a vytvoří se při ní umělý odtok pro komorový mok.

Akutní glaukom je nouzovým případem a musí se okamžitě léčit. Primárně následuje medikamentózní snížení nitroočního tlaku s následnou operací (alternativně laserem). Léčba kongenitálního glaukomu je vždy operativní. Léčba sekundárního glaukomu závisí na stávajícím onemocnění, v podstatě však probíhá podle výše uvedených zásad.


Profylaxe

Co se týká primárního glaukomu s otevřeným úhlem, pak se každému od 40. roku života doporučuje profylaktické vyšetření u očního lékaře včetně měření nitroočního tlaku minimálně jednou za tři roky, aby se případně mohlo včas začít s léčbou zaměřenou na snížení tlaku. Rizikoví pacienti by měli na preventivní lékařské prohlídky chodit ještě častěji. Pacienti, kteří někdy utrpěli nějaké pohmoždění či poranění oka, by si měli pravidelně jednou ročně nechávat změřit oční tlak ještě dlouho po tom, neboť v důsledku poranění se může tvořit  sekundární glaukom. U 5 až 10 % všech lidí vede delší léčba očními kapkami obsahujícími kortizon či jinými, kortizon zahrnujícími léky, k takzvanému kortizonovému glaukomu coby ke zvláštní formě sekundárního glaukomu. Proto by se příslušní pacienti měli podrobit kontrole očního tlaku.

Prognóza

V zásadě je nezbytné vycházet z toho, že každý glaukom, který se neléčí, vede k slepotě postiženého oka. Už vzniklé poškození se navzdory intenzivní terapii nedá odstranit. U primárního glaukomu s otevřeným úhlem jde o chronický chorobný proces, jenž probíhá spíše pomalu, léta nebo dokonce desetiletí. Tento proces je možné vhodnou terapií zastavit či zpomalit. Neléčený akutní glaukom většinou vede k rychlému oslepnutí. Jestliže se zjistí v čas, a pokud se adekvátně léčí, má velmi dobrou prognózu. Navzdory včasné léčbě kongenitálního glaukomu často zůstává částečné poškození se snížením zrakové ostrosti, přičemž úplnému oslepnutí lze zpravidla zabránit. Prognóza sekundárního glaukomu závisí na existujícím onemocnění.

Zdroj: http://primar.sme.sk/c/4116906/zeleny-zakal-glaukom.html#ixzz0gLXGkLqG