Ochorenia

Suché oči

Syndróm suchého oka.
Zrakom prijímame viac ako 80 % všetkých informácií. Oči sú hlavným zmyslovým orgánom, ktorý nás spája s okolím. Oči sú zároveň najexponovanejším zmyslom, vplýva na ne množstv ...

Začervenané oči

Za ostatných 25 rokov, čo pôsobím v oftalmológii sa stále ozývajú hlasy kolegov z iných odborov, aby došlo k väčšiemu uvoľneniu preskripčných obmedzení v prípade očných kvapiek. Ide tu o dva protichod ...

Podráždené oči

Staráte sa o svoje telo primerane? A čo vaše oči?
Sedíte hodiny pred počítačom či televízorom a denne si zaťažujete zrak. Oči sú často vystavené klimatizácii, zlému osvetleniu a mnohým ďalším fak ...

Zelený zákal (Glaukóm)

Pod glaukóm sa zahŕňajú ochorenia očí, ktoré - spravidla zvýšeným vnútroočným tlakom - poškodzujú zrakový nerv a pri nedostatočnej terapii môžu viesť k výpadku zorného poľa a k oslepnutiu. Spolu na to ...

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Zrak je najdôležitejší zmysel človeka, prijímame ním až 80 % všetkých informácií. Preto je potrebné si chrániť zrak pred zhoršujúcimi sa negatívnymi vplyvmi vonkajšieho i pracovného prostredia, ako je ...

Diabetická retinopatia

Diabetes mellitus (DM) alebo cukrovka
je ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi v dôsledku nedostatku alebo zníženej účinnosti vlastného inzulínu. Trvalá zvýšená hladina cukru ...

Podradené stránky:

Suché oči
Začervenané oči
Podráždené oči
Zelený zákal (Glaukóm)
Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
Diabetická retinopatia