Certifikati

UNIMED PHARMA® zadovoljava sve odgovarajuće standarde kvalitete i posjeduje potrebne certifikate za rad i uspješno  konkurira na globalnom farmaceutskom tržištu.

UNIMED PHARMA® je nositelj ISO certifikata – (9001; 13485) i GMP certifikata – „Certifikat dobre proizvođačke prakse“. Ovim  Certifikatom  UNIMED PHARMA ® zadovoljava  zahtjeve  dobre proizvođačke  prakse  u  skladu  s  uredbom  Ministarstva  zdravlja  Republike  Slovačke  broj  128/2012 Z.z. , koji  odgovaraju  zahtjevima  WHO  (Svjetske zdravstvene organizacije)  kao  i   sa  smjernicama  Europske direktive broj 2001/83/EC i  direktive broj 2003/94/EC.

Stjecanjem ovih certifikata postali smo motivirani da održimo već visoke standarde koje smo postigli, i tako možemo  garantirati kvalitetu i učinkovitost lijekova koje proizvodimo.