Нежелана лекарствена реакция

Ако сте изпитали страничен ефект след употреба на някои от продуктите на UNIMED PHARMA, моля, свържете се с нас на имейл: neziaduceucinky@unimedpharma.skpharmacovigilance@unimedpharma.sk