Профил на компанията

UNIMED PHARMA® е словашка фармацевтична компания, създадена през 1994 г. Компанията се фокусира върху разработването и производството на генерични офталмологични продукти. След създаването си UNIMED PHARMA® претърпя множество качествени и количествени промени. Те засягат разширяването и модернизацията на производството, логистиката, маркетинга, а също и самото продуктово портфолио. Ние поставяме голям акцент върху човешкия потенциал, който е ключов фактор за продължаващото развитие на нашата компания. Нашите експерти непрекъснато изследват и търсят нови начини за лечение и грижа за вашето зрение.

Сертификати

UNIMED PHARMA® удовлетворяват всички съответни стандарти за качество и притежават необходимите сертификати за опериране и успешна конкуренция на световния фармацевтичен пазар. UNIMED PHARMA® е притежател на. ..

                                                                                                                                              Прочетете повече

Политика на ИСУ

UNIMED PHARMA spol. s r. о. разработва, произвежда и доставя лекарствени продукти за очите - вливане на очни разтвори, медицински изделия - напоителни разтвори. Имаме ...

                                                                                                                                              Прочетете повече